Javascript Dersleri
JavaScript Nedir?
JavaScript Nedir?
JavaScript Kod Yapısı
JavaScript'i Test Etmek
JavaScript İfadeleri

JavaScript Değişkenleri
JavaScript Değişkenleri
JavaScript Metin Veriler
JavaScript Sayısal Veriler
JavaScript Operatörleri
JavaScript Dizeler
JavaScript Nesneler

JavaScript Diğer
JavaScript Koşul İfadeleri
JavaScript Switch
JavaScript Döngüleri

JavaScript Gelişmiş
JavaScript Fonksiyonlar
JavaScript Matematik
JavaScript Tarih ve Saat
JavaScript Olaylar

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

JavaScript DizelerDize (Array) bir değişkenler topluluğudur. Birden fazla değişkeni barındıran dizeler tanımlanırken köşeli parantez kullanılır. Dizenin üyeleri virgüllerle ayrılır.

Aşağıdaki örnekte iki adet dize tanımlanmıştır;

JavaScript Kodu
var numaralar = [ 12, 16, 30 ];

var isimler = [ "Ali", "Hasan", "Ayşe" ];

numaralar ismini verdiğimiz dize sayı türünden değişkenleri depolamaktadır. isimler dizesi ise metin türü değişkenleri barındırmaktadır.

Dize oluştururken karışıklığı önlemek için satır da atlayabiliriz;

JavaScript Kodu
var arabalar = [
    "Renault",
    "Mercedes",
    "BMW",
    "Audi"
];

Dize Değerlerine Erişmek


Bir dizenin üyesi olan verilere ulaşmak için verinin sıra numarasını dizenin sağında bitişik bir şekilde köşeli parantez içinde yazmalıyız.

JavaScript Kodu
var meyveler = ["Elma","Armut","Çilek","Muz"];

var meyve = meyveler[0];

Yukarıda meyve değişkeni dizenin ilk nesnesi olan "Elma" verisine sahip olacaktır.

NOT: Dizenin ilk nesnesi her zaman 0 (sıfır) dır. Yani degisken[1] yazarsanız aslında ikinci nesneyi seçmiş olursunuz! İlk nesne için mutlaka sıfır yazın.

Dizedeki Nesne Sayısını Elde Etmek


Dizenin kaç elemandan oluştuğunu bulmak için length özelliğinden faydalanırız.

JavaScript Kodu
var renkler = ["Mavi","Kırmızı","Yeşil","Sarı"];

var renksayisi = renkler.length; // Sonuç: 4;

Dizeye Değer Eklemek


Dizeye değer eklemek için boş bir dize sırasına değer girmeniz yeterlidir. Bunun için iki farklı yol kullanabilirsiniz.

JavaScript Kodu
var nesneler = ["Top", "Gözlük", "Saat"];

// 1. Yöntem
nesneler[nesneler.length] = "Çanta";

// 2. Yöntem
nesneler[10] = "Şapka";

Yukarıdaki örnekte birinci yöntemde nesneler.length'in değeri 3'tür. nesneler[3] boş olduğu için buraya nesneyi ekledik. İkinci yöntemde ise 10 sayısı keyfi belirtilmiştir ve boş olduğu bilindiği için 10. nesne olarak "Şapka" eklemesini sağladık.

Dizelerle İlgili Fonksiyonlar


Yöntem Açıklama
valueOf()
toString()
Dize verilerini yazdırmak
join( karakter ) Dize verilerini yazdırmak, parantez içinde belirttiğiniz karakter, dize verilerinin aralarına konulur.
pop() Dizedeki son nesneyi siler
push( veri ) Dize sonuna belirtilen veriyi ekler
shift() Dizedeki ilk değeri silerek diğerlerini başa kaydırır
unshift( veri ) Dizedeki tüm verileri bir kaydırırarak en başa belirtilen veriyi ekler
sort() Dizedeki verileri alfabetik olarak sıralar
reverse() Dizedeki verileri ters çevirir

Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014