Javascript Dersleri
JavaScript Nedir?
JavaScript Nedir?
JavaScript Kod Yapısı
JavaScript'i Test Etmek
JavaScript İfadeleri

JavaScript Değişkenleri
JavaScript Değişkenleri
JavaScript Metin Veriler
JavaScript Sayısal Veriler
JavaScript Operatörleri
JavaScript Dizeler
JavaScript Nesneler

JavaScript Diğer
JavaScript Koşul İfadeleri
JavaScript Switch
JavaScript Döngüleri

JavaScript Gelişmiş
JavaScript Fonksiyonlar
JavaScript Matematik
JavaScript Tarih ve Saat
JavaScript Olaylar

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

JavaScript Koşul İfadeleriFarklı durumlarda farklı işlemler yapmak gerekebilir. Bu durumların tespit edilmesi için koşul ifadeleri bize yardımcı olur.

Şartların sağlanıp sağlanılmadığını tespit ederken standart üç ifade kullanılır. Bunlar if, else if ve else'dir. Örneği inceleyelim;

JavaScript Kodu
var mesaj = "";

var saat = 5;

if ( saat < 10 )
{
    mesaj = "İyi sabahlar";
}
else if ( saat < 20 )
{
    mesaj = "İyi günler";
}
else
{
    mesaj = "İyi akşamlar";
}

Örnekte saat değişkeni 5 olarak belirtilmiştir. Bu değişkenin sayısal değerine göre mesaj değişkeninin şekillenmesi isteniyor. Eğer saat 10'dan küçükse "İyi sabahlar", eğer 20'den küçükse "İyi günler", hiçbiri değilse "İyi akşamlar" demesi sağlanıyor. Dikkatli incelendiğinde parantez içerisinde koşullara yer veriliyor.

  • if ( koşul sağlanıyorsa ) { şunları yap }
  • else if ( koşul sağlanıyorsa ) { şunları yap }
  • else { şunları yap }
Koşul oluştururken mutlaka IF ile başlanır. Parantez içinde koşul belirtilir ve yapılacaklar kıvrımlı parantez içinde yazılır.

ELSE IF kullanmak için öncelikle IF kullanmış olmak gereklidir. Yani IF kullanmadan ELSE IF ile bir kontrol yapılamaz. "O olmadı bari bunu dene" anlamı taşır.

ELSE kullanırken parantez açılmaz ve koşul yazılmaz. ELSE, diğer tüm if ve else ifler çalışmadıysa, yani hiçbir koşul sağlanılamadıysa yapılacak şeyi belirtir.

Koşul Operatörleri


Koşul ifadeleri mantıksal değerlerdir. Doğru (true) ya da yanlış (false) olabilirler. İki eşittir (==) bir koşul ifadesidir ve iki değişken ya da değerin denkliğini doğrulamayı sağlar. Örneğin;

JavaScript Kodu
var x = 5;

var y = 6;

var sonuc = "";

if ( x == y )
{
   sonuc = "Birbirine eşit";
}

Şimdi bu koşul ifadelerini ve anlamlarını listeleyelim:

Karşılaştırmalar

NOT: Aşağıdaki örneklerde x'in değeri 5 alınacaktır!

İşaret Anlamı Koşul İfadesi Sonuç
== Birbirine eşitse x == 8 false
x == 5 true
!= Eşit değilse x != 8 true
=== Türleri eşitse x === "5" false
x === 5 true
!== Türleri eşit değilse x !== "5" true
> Büyükse x > 8 false
< Küçükse x < 8 true
>= Büyük veya eşitse x >= 8 false
<= Küçük veya eşitse x <= 8 true

Mantıksal İfadeler

NOT: Aşağıdaki örneklerde x = 6 ve y = 3 alınacaktır!

İşaret Anlamı Koşul İfadesi Sonuç
&& ve x < 10 && y > 1 true
|| veya x == 5 || y == 5 false
! değilse !(x == y) true

Mantıksal ifadelerden ve (&&) bağlacında her iki durum da doğru ise koşul sağlanır. Eğer veya (||) bağlacı kullanılmışsa belirtilen koşullardan sadece biri doğru olsa da önerme doğrudur.

Koşul İfadelerini Tek Satırda Kullanmak


JavaScriptte koşul ifadelerinde if kullanmak yerine tek satırda ( koşul ) ? doğruysa : yanlışsa; yapısını da kullanabiliriz. Aşağıdaki iki kullanım da aynı işi görecektir;

JavaScript Kodu
var mesaj = "Yaşınız 18'den ";

if ( yas >= 18 )
{
   mesaj += "büyük!";
}
else
{
   mesaj += "küçük!";
}

JavaScript Kodu
var yas = 19;

var mesaj = "Yaşınız 18'den ";

mesaj += ( yas >= 18 ) ? "büyük!" : "küçük";

Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014