Javascript Dersleri
JavaScript Nedir?
JavaScript Nedir?
JavaScript Kod Yapısı
JavaScript'i Test Etmek
JavaScript İfadeleri

JavaScript Değişkenleri
JavaScript Değişkenleri
JavaScript Metin Veriler
JavaScript Sayısal Veriler
JavaScript Operatörleri
JavaScript Dizeler
JavaScript Nesneler

JavaScript Diğer
JavaScript Koşul İfadeleri
JavaScript Switch
JavaScript Döngüleri

JavaScript Gelişmiş
JavaScript Fonksiyonlar
JavaScript Matematik
JavaScript Tarih ve Saat
JavaScript Olaylar

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

JavaScript NesnelerJavaScript'te tüm veri türleri aynı zamanda bir nesnedir. Nesneler özellik ve yöntemler eklediğimiz verilerdir.

Nesne Yapısı


Dize, metin, mantıksal ya da sayısal veriler. Bunların tamamı birer nesnedir. Ayrıca biz de yeni nesneler oluşturabiliriz. Örneğin kişi bilgileri içeren "kimlik" nesnesi oluşturduğumuz aşağıdaki örneği inceleyelim;

var kimlik = { ad:"Murat", soyad:"Elicaliskan", yas:"30" };

Yukarıda nesne oluştururken kıvrımlı parantezle başlanmış olduğunu, ozellik:deger formatında yazılmış olduğunu ve virgüllerle ayrılmış olduğunu görüyoruz. Aşağıda aynı kodun daha anlaşılır bir şekilde ifadesine yer verilmiştir;

JavaScript Kodu
var kimlik = {
   ad:"Murat",
   soyad:"Elicaliskan",
   yas:"30"
};

Nesne Özelliklerine Erişmek


Nesne verilerine iki şekilde erişebilirsiniz. Örnekte her iki yöntem de gösterilmiştir;

JavaScript Kodu
var isim = kimlik.ad;

var soyad = kimlik["soyad"];

Ya noktadan sonra özellik yazılır ya da köşeli parantez ve tırnak işareti içinde özellik adına yer verilir.

Nesne Yöntemi Oluşturmak


Nesneler yöntemler oluşturularak işlevsel hale getirilebilir. İşlevler birer fonksiyondur ve parantezli bir şekilde kullanılır.

JavaScript Kodu
var kimlik = {
    ad    : "Murat",
    soyad : "Elicaliskan",
    yas   : 30,
    isim  : function (){ return this.ad + " " + this.soyad }
};

var isim = kimlik.isim();

Yukarıdaki örnekte isim() bir yöntem olup çalıştırıldığı zaman nesnedeki ad ve soyad özelliklerini birleştirmektedir.

Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014