Javascript Dersleri
JavaScript Nedir?
JavaScript Nedir?
JavaScript Kod Yapısı
JavaScript'i Test Etmek
JavaScript İfadeleri

JavaScript Değişkenleri
JavaScript Değişkenleri
JavaScript Metin Veriler
JavaScript Sayısal Veriler
JavaScript Operatörleri
JavaScript Dizeler
JavaScript Nesneler

JavaScript Diğer
JavaScript Koşul İfadeleri
JavaScript Switch
JavaScript Döngüleri

JavaScript Gelişmiş
JavaScript Fonksiyonlar
JavaScript Matematik
JavaScript Tarih ve Saat
JavaScript Olaylar

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

JavaScript Sayısal VerilerJavaScript'te sayılar tam sayı ya da ondalıklı olarak yazılabilir.

JavaScript Kodu
var sayi1 = 3.14;

var sayi2 = 34;

Ayrıca sayıları ifade ederken üslü sayı da kullanabilirsiniz. Bunun için üs miktarını başında e olacak şeklinde yazmalısınız.

JavaScript Kodu
var x = 123e5;    // 12300000
var y = 123e-5;   // 0.00123

NOT: Makalenin devamı konuyla ilgili ayrıntılı bilgi içermektedir. JavaScript'i ilk kez öğreniyorsanız bir sonraki konudan devam ediniz.

Sayıları ayrıca on altılık sistemde de yazabiliriz. Örneğin 0xFF onluk sistemde 255 etmektedir. toString() yöntemini değişken üzerinde kullanarak sayıyı farklı sayı sistemlerinde de yazabiliriz. Örneğin degisken.toString(2), ikilik sistemde değişkenin değerini verir.

Sayı içeren bir değişkenin sonsuzda olduğunu Infinity ya da bir sayı olmadığını NaN özel karakterleri gösterir. Örneğin 1000'i sıfıra böldüğünüzde tanımsız yani sonuç NaN olacaktır. 1000'i sürekli kendisiyle çarparsak ise belli bir süre sonra değişkenimiz Infinity değerini alacaktır.

Bir sayısal değişkenin sayı içerip içermediğini test etmek için isNaN() mantıksal değerini kullanabiliriz. Örneği inceleyin;

JavaScript Kodu
var x = 100 / "Elma"; // Sonuç NaN çıkacaktır

var y = 100 / "10"; // Sonuç 10 çıkacaktır

var z = isNaN( 1000 / 0 ); // Sonuç yanlış (false) çıkacaktır.

Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014