Javascript Dersleri
JavaScript Nedir?
JavaScript Nedir?
JavaScript Kod Yapısı
JavaScript'i Test Etmek
JavaScript İfadeleri

JavaScript Değişkenleri
JavaScript Değişkenleri
JavaScript Metin Veriler
JavaScript Sayısal Veriler
JavaScript Operatörleri
JavaScript Dizeler
JavaScript Nesneler

JavaScript Diğer
JavaScript Koşul İfadeleri
JavaScript Switch
JavaScript Döngüleri

JavaScript Gelişmiş
JavaScript Fonksiyonlar
JavaScript Matematik
JavaScript Tarih ve Saat
JavaScript Olaylar

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

JavaScript Tarih ve SaatJavaScript'te tarih ve saat işlemlerini Date() nesnesi ile yaparız.

new Date() - Bugünün Tarih ve Saati

JavaScript Kodu
<div id="ts1"></div>

<script>
   document.getElementById("ts1").innerHTML = Date();
</script>

Görünümü

Date() Nesnesinin Yöntemleri

Yöntem İşlevi Sonuç
getTime() 1.1.1970'den bugüne geçen zamanı milisaniye olarak yazar 1403360575553
toUTCString() UTC formatıyla yazar Sat, 21 Jun 2014 14:24:57 GMT
getDay() Haftanın gününü 0 - 6 arasında bir rakam olarak belirtir. 0 = Pazar kabul edilir. 6
getFullYear() Yılı yazar 2014
getDate() Günü yazar (1 - 31 arasında) 21
getMonth() Ayı yazar (1 - 12 arasında) 6
getHours() Saati yazar 17
getMinutes() Dakikayı yazar 28
getSeconds() Saniyeyi yazar 28

Farklı Bir Tarih Belirlemek

Date() nesnesi bu şekliyle şu andaki tarihi ve saati verir. Ancak bazen kendimiz bir tarih belirlemek isteyebiliriz. Bunun için parantez arasında tarihe yer verebiliriz.

new Date(yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye, milisaniye);

Örneğin 22 Şubat 1984'ten günümüze kadar geçen süreyi hesap etmek istersek;

JavaScript Kodu
Toplam <span id="ts2"></span> gündür yaşıyorsun!

<script>
   var simdi = new Date();
   var tarih = new Date(1984, 2, 22, 14, 0, 0, 0);
   var gecen = new Date(simdi - tarih);

   var saniye = Math.floor((simdi - tarih)/1000);
   var dakika = Math.floor(saniye/60);
   var saat = Math.floor(dakika/60);
   var gunler = Math.floor(saat/24);

   document.getElementById("ts2").innerHTML = gunler;
</script>

Görünümü
Toplam gündür yaşıyorsun!

Yaşlanmış mıyız neyiz? :)

Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014