Javascript Dersleri
JavaScript Nedir?
JavaScript Nedir?
JavaScript Kod Yapısı
JavaScript'i Test Etmek
JavaScript İfadeleri

JavaScript Değişkenleri
JavaScript Değişkenleri
JavaScript Metin Veriler
JavaScript Sayısal Veriler
JavaScript Operatörleri
JavaScript Dizeler
JavaScript Nesneler

JavaScript Diğer
JavaScript Koşul İfadeleri
JavaScript Switch
JavaScript Döngüleri

JavaScript Gelişmiş
JavaScript Fonksiyonlar
JavaScript Matematik
JavaScript Tarih ve Saat
JavaScript Olaylar

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

JavaScript Operatörleri



JavaScript'te değişkenler arası işlemleri operatörler yani bazı özel işaretler yoluyla yaparız.

Eşittir (=) İşareti

Bir değişkene değer atamak için eşittir kullanırız. Örneğin x değişkeninin değerinin 5 olmasını istiyorsak; x = 5; yazarız.

Eşittir sadece değer atamak için değil, aynı zamanda yapılan işlemlerin sonucunu elde etmek için de kullanılır. Örneğin x = y + z; kodunda x'in değeri y ile z'nin toplamı olacaktır.

Aritmetik İşaretleri


Sayısal veri içeren değişkenler arasında matematiksel işlemler yapmak için kullanmamız gereken işaretler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

İşaret Anlamı Örnek Sonuç
+ Toplama x = 1 + 2; 3
- Çıkarma x = 5 - 2; 3
* Çarpma x = 2 * 2; 4
/ Bölme x = 10 / 2; 5
% Bölümünden kalan (mod) x = 5 % 4; 1
++ Sayıyı bir arttırmak x = 5; x++; 6
-- Sayıyı bir azaltmak x = 5; x--; 4

Sayısal Değişkene Değer Atamak


Yukarıda anlatıldığı gibi bunun için eşittir (=) kullanırız. Ancak eşittirin solunda yer vereceğimiz matematiksel bir işaret yoluyla da değer atayabiliriz. Burada atanan değişken "kendisiyle topla", "kendisiyle çarp" gibi bir anlam kazanır.

NOT: Aşağıdaki tabloda x = 10, y = 5 alınacaktır!

İşaret Anlamı Örnek Sonuç
+= Kendisiyle topla x += y; x = 15
-= Kendisinden çıkar x -= y; x = 5
*= Kendisiyle çarp x *= y; x = 50
*= Kendisine böl x /= y; x = 2
%= Kendisine böl, kalanı yaz x %= y; x = 0

Metin Değişkenlerde İşlem Yapmak


İki metinsel veriyi birleştirmek için artı (+) işareti kullanılır.

JavaScript Kodu
var ad = "Murat";

var soyad = "Elicaliskan";

var ad_soyad = ad + " " + soyad;

Sayısal ve Metin Değişkenlerle İşlem Yapmak


Sayı içeren bir değişkeni metin içeren bir değişkenle toplarken; her iki değişken de sayıyla ifade edilebiliyorsa sonuç sayısal bir değer olur, bunun dışında ise metinsel bir değer elde edilir.

JavaScript Kodu
x = 5 + 5;       // Sonuç 10, veri türü: sayısal
y = "5" + 5;     // Sonuç 10, veri türü: sayısal
z = "Murat" + 5; // Sonuç "Murat5", veri türü: metin

Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014