Javascript Dersleri
JavaScript Nedir?
JavaScript Nedir?
JavaScript Kod Yapısı
JavaScript'i Test Etmek
JavaScript İfadeleri

JavaScript Değişkenleri
JavaScript Değişkenleri
JavaScript Metin Veriler
JavaScript Sayısal Veriler
JavaScript Operatörleri
JavaScript Dizeler
JavaScript Nesneler

JavaScript Diğer
JavaScript Koşul İfadeleri
JavaScript Switch
JavaScript Döngüleri

JavaScript Gelişmiş
JavaScript Fonksiyonlar
JavaScript Matematik
JavaScript Tarih ve Saat
JavaScript Olaylar

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

JavaScript'i Test EtmekJavaScript'in yazdırma ya da çıktı verme gibi bir özelliği yoktur. JavaScript, sadece HTML Belgesinde yer alan nesneleri değiştirmek için kullanılır.

getElementById() Fonksiyonu


HTML nesnelerine erişmek için JavaScript'in getElementById(id) kodunu kullanırız.

Yukarıdaki kodda parantez içinde yer alan id, HTML nesnesini tanımlayan bir id özelliğidir. Aşağıdaki örnekte innerHTML ise tanımlanan nesnenin içeriğidir. Aşağıdaki kodu yazarak bir HTML nesnesinin içeriğini değiştirebildik:

JavaScript Kodu
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Web Sayfam</h1>

<p id="para">İlk Paragraf</p>

<script>
   document.getElementById("para").innerHTML = "Paragraf değişti.";
</script>

</body>
</html>

Yukarıdaki JavaScript kodu (<script> içindeki) web tarayıcısı tarafından çalıştırılır.

document.getElementById("para") bir javascript kodudur ve id="para" olan HTML nesnesini seçmemize yarar.

innerHTML = "Paragraf değişti"; kodu ise HTML içeriğini değiştirmeye yarar.

HTML Belgesine Yazdırmak


Sadece test amaçlı olarak HTML belgesine yazı yazdırmak için document.write() kodunu kullanabilirsiniz.

JavaScript Kodu
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
   <h1>Web Sayfam</h1>
   <p>İlk paragraf</p>
   <script>
      document.write(Date());
   </script>
</body>
</html>

NOT: document.write sadece test amaçlıdır.
Yüklemesi tamamlanmış bir HTML belgesinde kullanırsanız tüm elementler sıfırlanır.

Konsola Yazdırmak


Eğer tarayıcınız hata ayıklama özelliğine sahipse, console.log() kodunu kullanarak JavaScript değerlerini tarayıcınızın konsol bölümünde görebilirsiniz.

Konsol bölümüne erişmek ve hata ayıklamayı başlatmak için tarayıcınızda F12'ye basmalısınız.

JavaScript Kodu
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Benim İlk Web Sayfam</h1>

<script>
a = 5;
b = 6;
c = a + b;
console.log(c);
</script>


</body>
</html>

NOT: Hata ayıklama, bilgisayar programlama dillerindeki hataları fark etmek ve azaltmak için kullanılır.

Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014