Javascript Dersleri
JavaScript Nedir?
JavaScript Nedir?
JavaScript Kod Yapısı
JavaScript'i Test Etmek
JavaScript İfadeleri

JavaScript Değişkenleri
JavaScript Değişkenleri
JavaScript Metin Veriler
JavaScript Sayısal Veriler
JavaScript Operatörleri
JavaScript Dizeler
JavaScript Nesneler

JavaScript Diğer
JavaScript Koşul İfadeleri
JavaScript Switch
JavaScript Döngüleri

JavaScript Gelişmiş
JavaScript Fonksiyonlar
JavaScript Matematik
JavaScript Tarih ve Saat
JavaScript Olaylar

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

JavaScript OlaylarHTML belgeleri birçok nesne içerir. Bu nesneler bazı etkilere maruz kalır. Örneğin bir buton tıklanmak içindir ve nesne için tıklanmış olmak bir olaydır.

JavaScript, bu olaylara tepki verebilir. Bu da kullanıcı ile tarayıcı arasında birçok işlem yapabilmemizi sağlar.

HTML Olaylarına Örnekler

Bazı olaylar tarayıcı tarafından olurken bazıları kullanıcı etkinliği sonucu meydana gelir.

Örneğin web sayfasının yüklenmiş olması bir olaydır ve tarayıcı tarafından JavaScript'e bildirilir.

Bir formdaki butona tıklanması ise kullanıcının meydana getirdiği bir değişimdir.

İşte bu tarz olaylar için JavaScript'te kodlar yazılabilir. Örneğin web sayfası yüklendikten sonra neler yapılacağı kodlara dökülebilir.

HTML Nesne Olaylarına JavaScript Kodu Eklemek

Bunun için HTML elementlerinde bazı özelliklere yer veririz.

JavaScript Kodu
   <button>Buraya Tıklayın</button>

Görünümü

Yukarıdaki butonun tıklanması bir olaydır. Ancak JavaScript ile bağlanmadığı için bir tepki vermemektedir.

Şimdi butona tıklandığında bize "Merhaba!" demesini JavaScript yoluyla sağlayalım. Bunun için aşağıdaki kodu inceleyin.

JavaScript Kodu
   <button onclick="alert('Merhaba')">Buraya Tıklayın</button>

Görünümü

Burada onclick="" ya da onclick='' şeklinde kullanabildiğimiz HTML özelliği sayesinde butona tıklandığında JavaScript'te yazdığımız kodların çalışmasını sağladık.

Önemli HTML Olayları

Olay Gerçekleşme Zamanı
onclick HTML nesnesine tıklanırsa
onchange HTML nesnesi değişirse
onmouseover Fare imleci, nesne üzerine gelirse
onmouseout Fare imleci, nesne üzerinden çekilirse
onkeydown Klavyeden bir tuşa basılırsa
onload Tarayıcı sayfayı yüklemeyi bitirirse

Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014