JavaScript Dizeler

Dize (Array) bir değişkenler topluluğudur. Birden fazla değişkeni barındıran dizeler tanımlanırken köşeli parantez kullanılır. Dizenin üyeleri virgüllerle ayrılır.

Aşağıdaki örnekte iki adet dize tanımlanmıştır;

JAVASCRIPT Kodu

var numaralar = [ 12, 16, 30 ];

var isimler = [ "Ali", "Hasan", "Ayşe" ];
numaralar ismini verdiğimiz dize sayı türünden değişkenleri depolamaktadır. isimler dizesi ise metin türü değişkenleri barındırmaktadır.

Dize oluştururken karışıklığı önlemek için satır da atlayabiliriz;

JAVASCRIPT Kodu

var arabalar = [
    "Renault",
    "Mercedes",
    "BMW",
    "Audi"
];

Dize Değerlerine Erişmek


Bir dizenin üyesi olan verilere ulaşmak için verinin sıra numarasını dizenin sağında bitişik bir şekilde köşeli parantez içinde yazmalıyız.

JAVASCRIPT Kodu

var meyveler = ["Elma","Armut","Çilek","Muz"];

var meyve = meyveler[0];

Yukarıda meyve değişkeni dizenin ilk nesnesi olan "Elma" verisine sahip olacaktır.

NOT: Dizenin ilk nesnesi her zaman 0 (sıfır) dır. Yani degisken[1] yazarsanız aslında ikinci nesneyi seçmiş olursunuz! İlk nesne için mutlaka sıfır yazın.

Dizedeki Nesne Sayısını Elde Etmek


Dizenin kaç elemandan oluştuğunu bulmak için length özelliğinden faydalanırız.

JAVASCRIPT Kodu

var renkler = ["Mavi","Kırmızı","Yeşil","Sarı"];

var renksayisi = renkler.length; // Sonuç: 4;

Dizeye Değer Eklemek


Dizeye değer eklemek için boş bir dize sırasına değer girmeniz yeterlidir. Bunun için iki farklı yol kullanabilirsiniz.

JAVASCRIPT Kodu

var nesneler = ["Top", "Gözlük", "Saat"];

// 1. Yöntem
nesneler[nesneler.length] = "Çanta";

// 2. Yöntem
nesneler[10] = "Şapka";
Yukarıdaki örnekte birinci yöntemde nesneler.length'in değeri 3'tür. nesneler[3] boş olduğu için buraya nesneyi ekledik. İkinci yöntemde ise 10 sayısı keyfi belirtilmiştir ve boş olduğu bilindiği için 10. nesne olarak "Şapka" eklemesini sağladık.

Dizelerle İlgili Fonksiyonlar


Yöntem Açıklama
valueOf()
toString()
Dize verilerini yazdırmak
join( karakter ) Dize verilerini yazdırmak, parantez içinde belirttiğiniz karakter, dize verilerinin aralarına konulur.
pop() Dizedeki son nesneyi siler
push( veri ) Dize sonuna belirtilen veriyi ekler
shift() Dizedeki ilk değeri silerek diğerlerini başa kaydırır
unshift( veri ) Dizedeki tüm verileri bir kaydırırarak en başa belirtilen veriyi ekler
sort() Dizedeki verileri alfabetik olarak sıralar
reverse() Dizedeki verileri ters çevirir