JavaScript Switch

JavaScript'teki Switch kodu bir ifadeden çıkan sonuca göre işlem yapmamızı sağlar.

Bu kodun temel yapısı aşağıdaki şekildedir;

JAVASCRIPT Kodu

var x = 1;
var mesaj = "";

switch( x )
{
   case 2:
      mesaj = "Sayı: 2";
      break;
   case 1:
      mesaj = "Sayı: 1";
      break;
   default:
      mesaj = "Sayım 1 ya da 2 değil!";
}
switch( ifade ) kodunda ifadede elde edilen sonuç case deger: ile eşit ise, o kodlar çalıştırılır. break; kodların sonuna eklenir ve switch'ten çık anlamına gelir.

Eğer elde edilen sonuç case ile belirtilenlerin hiçbirine uymuyorsa default: kullanılan kısmın çalıştırılmasını sağlayabiliriz.

JAVASCRIPT Kodu

switch (new Date().getDay())
{
   case 6:
       text = "Bugün Cumartesi";
       break;
   case 0:
       text = "Bugün Pazar";
       break;
   default:
       text = "Hafta içindesin!";
}
Farklı sonuçlarda da aynı kodların çalıştırılmasını case değer: kodunu farklı değerler için alt alta tekrarlayarak sağlayabiliriz.

JAVASCRIPT Kodu

var meyve = "Çilek";

switch( meyve )
{
   case "Kiraz":
   case "Çilek":
      mesaj = " kırmızıdır";
      break;
   case "Portakal":
      mesaj = " turuncudur";
      break;
   case "Limon":
   case "Ananas":
      mesaj = " sarıdır";
      break;
}