JavaScript İfadeleri

JavaScript ile kodlama yaparken JavaScript ifadelerinden faydalanılırız. Bu kodlar yazılırken ifadeler noktalı virgül (;) ile biter.

JAVASCRIPT Kodu

   a = 5;
   b = 6;
   c = a + b;
JavaScript ifadelerinin tamamı noktalı virgül ile bitmez. IF, FUNCTION, FOR, DO gibi bazı ifadeler, ifade grupları oluşturmaya yarar. Bu tarz ifade grupları oluştururken kıvrımlı parantez kullanılır.

JAVASCRIPT Kodu

function fonksiyonum() {
   document.getElementById("link1").innerHTML = "Bağlantı 1";
   document.getElementById("link2").innerHTML = "Bağlantı 2";
}
Bazen kodlama yaparken hatırlatma ya da bilgilendirme amaçlı yazılar yazmamız gerekebilir. JavaScript buna izin verir. Bunun için tek satırlık ifadelerde // birden fazla satırlı ifadelerde ise /* ... */ kullanılır. Örneği inceleyin;

JAVASCRIPT Kodu

<div id="sonuc"></div>

<script>

   // a'nın değerini 5 yaparız.
   var a = 5;

   // b'nin değerini ise 6 yaparız.
   var b = 6;

   /*
      a ve b değişkenlerini toplarsak
      5 + 6 = 11 eder. Bunu paragrafa
      yazdıralım.
   */
   var c = a + b;
   document.getElementById("sonuc").innerHTML = c;

</script>
JavaScript ifadelerini yazarken ifade, değişken ve değerler arası boşluk bırakabilir ya da bunları bitişik yazabiliriz. Aşağıdaki örnekte belirtilen her iki ifade de aynıdır.

JAVASCRIPT Kodu

kisi = "Murat";
kisi="Murat";