JavaScript Operatörleri

JavaScript'te değişkenler arası işlemleri operatörler yani bazı özel işaretler yoluyla yaparız.

Eşittir (=) İşareti

Bir değişkene değer atamak için eşittir kullanırız. Örneğin x değişkeninin değerinin 5 olmasını istiyorsak; x = 5; yazarız.

Eşittir sadece değer atamak için değil, aynı zamanda yapılan işlemlerin sonucunu elde etmek için de kullanılır. Örneğin x = y + z; kodunda x'in değeri y ile z'nin toplamı olacaktır.

Aritmetik İşaretleri


Sayısal veri içeren değişkenler arasında matematiksel işlemler yapmak için kullanmamız gereken işaretler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

İşaret Anlamı Örnek Sonuç
+ Toplama x = 1 + 2; 3
- Çıkarma x = 5 - 2; 3
* Çarpma x = 2 * 2; 4
/ Bölme x = 10 / 2; 5
% Bölümünden kalan (mod) x = 5 % 4; 1
++ Sayıyı bir arttırmak x = 5; x++; 6
-- Sayıyı bir azaltmak x = 5; x--; 4

Sayısal Değişkene Değer Atamak


Yukarıda anlatıldığı gibi bunun için eşittir (=) kullanırız. Ancak eşittirin solunda yer vereceğimiz matematiksel bir işaret yoluyla da değer atayabiliriz. Burada atanan değişken "kendisiyle topla", "kendisiyle çarp" gibi bir anlam kazanır.

NOT: Aşağıdaki tabloda x = 10, y = 5 alınacaktır!

İşaret Anlamı Örnek Sonuç
+= Kendisiyle topla x += y; x = 15
-= Kendisinden çıkar x -= y; x = 5
*= Kendisiyle çarp x *= y; x = 50
*= Kendisine böl x /= y; x = 2
%= Kendisine böl, kalanı yaz x %= y; x = 0

Metin Değişkenlerde İşlem Yapmak


İki metinsel veriyi birleştirmek için artı (+) işareti kullanılır.

JAVASCRIPT Kodu

var ad = "Murat";

var soyad = "Elicaliskan";

var ad_soyad = ad + " " + soyad;

Sayısal ve Metin Değişkenlerle İşlem Yapmak


Sayı içeren bir değişkeni metin içeren bir değişkenle toplarken; her iki değişken de sayıyla ifade edilebiliyorsa sonuç sayısal bir değer olur, bunun dışında ise metinsel bir değer elde edilir.

JAVASCRIPT Kodu

x = 5 + 5;       // Sonuç 10, veri türü: sayısal
y = "5" + 5;     // Sonuç 55, veri türü: metin
z = "Murat" + 5; // Sonuç "Murat5", veri türü: metin