JavaScript Sayısal Veriler

JavaScript'te sayılar tam sayı ya da ondalıklı olarak yazılabilir.

JAVASCRIPT Kodu

var sayi1 = 3.14;

var sayi2 = 34;
Ayrıca sayıları ifade ederken üslü sayı da kullanabilirsiniz. Bunun için üs miktarını başında e olacak şeklinde yazmalısınız.

JAVASCRIPT Kodu

var x = 123e5;    // 12300000
var y = 123e-5;   // 0.00123
NOT: Makalenin devamı konuyla ilgili ayrıntılı bilgi içermektedir. JavaScript'i ilk kez öğreniyorsanız bir sonraki konudan devam ediniz.

Sayıları ayrıca on altılık sistemde de yazabiliriz. Örneğin 0xFF onluk sistemde 255 etmektedir. toString() yöntemini değişken üzerinde kullanarak sayıyı farklı sayı sistemlerinde de yazabiliriz. Örneğin degisken.toString(2), ikilik sistemde değişkenin değerini verir.

Sayı içeren bir değişkenin sonsuzda olduğunu Infinity ya da bir sayı olmadığını NaN özel karakterleri gösterir. Örneğin 1000'i sıfıra böldüğünüzde tanımsız yani sonuç NaN olacaktır. 1000'i sürekli kendisiyle çarparsak ise belli bir süre sonra değişkenimiz Infinity değerini alacaktır.

Bir sayısal değişkenin sayı içerip içermediğini test etmek için isNaN() mantıksal değerini kullanabiliriz. Örneği inceleyin;

JAVASCRIPT Kodu

var x = 100 / "Elma"; // Sonuç NaN çıkacaktır

var y = 100 / "10"; // Sonuç 10 çıkacaktır

var z = isNaN( 1000 / 0 ); // Sonuç yanlış (false) çıkacaktır.