JavaScript Matematik

Sayılarla ilgili işlem yaparken Math nesnesi bize yardımcı olur.

Math.random() - Rastgele Sayı Oluşturmak

0 ile 1 arasında rastgele sayı üretir.

JAVASCRIPT Kodu

<button onclick="rastgele()">Sayı Üret</button>

<div id="sayi"></div>

<script>
function rastgele() {
    document.getElementById("sayi").innerHTML = Math.random();
}
</script>

Görünüm


---

Math.min() - Verilen Dizede En Küçük Sayıyı Bulmak

JAVASCRIPT Kodu

Math.min(0, 150, 30, 20, -8);   // -8 çıkar

Math.max() - Verilen Dizede En Büyük Sayıyı Bulmak

JAVASCRIPT Kodu

Math.max(0, 150, 30, 20, -8);   // 150 çıkar

Math.round() - Tam Sayıya Yuvarlamak

JAVASCRIPT Kodu

Math.round(4.7);  // 5 eder
Math.round(4.4);  // 4 eder

Math.ceil() - Bir Üst Tam Sayıya Tamamlamak

JAVASCRIPT Kodu

Math.ceil(4.4);   // 5 eder

Math.floor() - Bir Alt Tam Sayıya Tamamlamak

JAVASCRIPT Kodu

Math.floor(4.7);   // 4 eder