JavaScript Kod Yapısı

NOT: JavaScript kullanabilmek için öncelikle HTML Dili bilmeniz gereklidir!

JavaScript kodları HTML belgesi içerisinde kullanılır. Kod yazımına başlamadan önce <script> nesnesi eklenir ve kod yazma işlemi bittikten sonra </script> yazılarak element kapatılır.

JAVASCRIPT Kodu

 <script>
   alert('Hoş geldiniz!');
</script>

Javascript HTML Belgesinin Neresinde Kullanılır?

Bir JavaScript kodu için oluşturacağınız <script></script> nesnesini <head> bölümünde ya da <body> bölümünde kullanabilirsiniz.

NOT: BODY elementi içerisinde kullanmak sayfa yüklenme hızını arttıracaktır.

Aşağıdaki örnek HEAD bölümünde JavaScript kullanılarak yapılmıştır;

JavaScript Kodu

Aşağıdaki örnek ise JavaScript kodunun BODY içerisinde kullanılmasıyla oluşturulmuştur:

JAVASCRIPT Kodu

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function fonksiyonum() {
    document.getElementById("demo").innerHTML = "Paragraf değişti!";
}
</script>
</head>

<body>

<h1>Web Sayfam</h1>

<p id="demo">Bir paragraf</p>

<button type="button" onclick="fonksiyonum()">Butona Bas!</button>

</body>
</html>

JavaScript Kodlarını Dosyadan Kullanma

İsterseniz bir javascript dosyası oluşturarak ve bunu HTML belgenizden çağırarak kullanabilirsiniz. Bu kullanım şekli kaynak kodlarınızın sade olmasını sağlayacaktır.

Bunun için <script> kodunuza src="" özelliği ekleyip dosya adını ana dizine göre belirtin. Örneğin script dosyamızın adı "script.js" ise;

JAVASCRIPT Kodu

<script src="script.js"></script>
NOT: Script dosyası içerisinde <script> ve </script> elementi kullanılmaz.