JavaScript Döngüleri

Döngüler aynı kodu farklı değişkenlerle döndürmemizi sağlar. FOR ve WHILE, JavaScript'te sıklıkla kullanılan iki döngü komutudur.

Varsayalım 5 elemanlı meyveler adında bir dizemiz var. Döngü kullanmadan bunları yazdırmak için uzunca aşağıdaki kodu yazmamız gerekirdi;

JAVASCRIPT Kodu

kelime += meyveler[0] + "<br/>";
kelime += meyveler[1] + "<br/>";
kelime += meyveler[2] + "<br/>";
kelime += meyveler[3] + "<br/>";
kelime += meyveler[4] + "<br/>";

Fakat FOR döngüsü kullansaydık işte bu kadar kısa olacaktı:

JAVASCRIPT Kodu

for( i = 0; i < meyveler.length; i++ )
{
   kelime += meyveler[i] + "<br/>";
}
O halde böyle kullanışlı bir şeyi kodlarınızda kullanmak için öğrenmeye hazır olun.

FOR Döngüsü


Kullanırken noktalı virgülle ayrılmış üç bilgi girmemiz gerekir;

for ( ifade 1; ifade 2; ifade 3 )

  • ifade 1: Döngü öncesi uygulanacak kodlar
  • ifade 2: Döngünün hangi şartlarda devam edeceği
  • ifade 3: Döngü içindeki kodların uygulanması her tamamlandığında çalıştırılacak kodlar
Örneğin şu ifadeyi yorumlayalım:

for (i = 0; i < 5; i++ )

Burada i = 0, i adlı bir değişken yaratıp 0 değerini verdiğimizi belirtiyor. i < 5, i, 5'ten küçükse döngü devam eder. Ne zaman ki eşit ya da büyük olursa döngü sona erer. Sondaki i++ ise döngü içindeki kodlar her çalıştırıldıktan sonra i değişkeninin değerini 1 arttırmasını ister. Sonuçta döngü i = 0 ile başlayıp her seferde artarak i = 4 olduğunda son kez çalıştırılıp bitecektir. Toplamda 5 kez kodlar çalıştırılır.

FOR/IN Döngüsü


Nesnelerin barındırdığı verileri yazdırmayı sağlar. Örneği inceleyin;

JAVASCRIPT Kodu

var kisi = {ad:"Murat", soyad:"Elicaliskan", yas:30}; 

var mesaj = "";
var x;
for (x in kisi) {
    mesaj += kisi[x];
}

// mesaj değişken "Murat Elicaliskan 30" olacaktır.

WHILE Döngüsü


while( koşul ) { kodlar } şeklinde kullanımı olan bu döngü koşul sağlandığı sürece tekrar edecektir. Örneğe bakalım;

JAVASCRIPT Kodu

var mesaj = "";

var i = 0;

while( i < 10 )
{
   mesaj = "Benim sayım " + i + "<br />";

   i++;
}
Koşul i'nin 10'dan küçük olması. WHILE'ın çalıştırdığı kodlara bakarsanız i++ yani i'nin bir arttırılması istenmiş. Bu sayede i = 0, i = 1 ... i = 9 olur ancak i = 10 olmaz. Çünkü koşul i'nin 10'dan küçük olması şartını koymuş.

DO/WHILE Döngüsü


WHILE koduna benzer şekilde çalışır. Fakat bu kez koşulun kontrol edildiği yer döngünün başında değil sonundadır.

JAVASCRIPT Kodu

do {
    mesaj += "Benim sayım " + i + "<br />";
    i++;
}
while (i < 10);

Döngüyü Sonlandırmak (break)


JavaScript'te çalışmakta olan bir döngü break komutuyla durdurulabilir. Aşağıdaki örnekte 10'dan küçükse çalıştır anlamı içerse de i = 3 olduğunda döngü sonlandırılacaktır. Çünkü break kodu kullanıldı.

JAVASCRIPT Kodu

for (i = 0; i < 10; i++)
{
    if (i == 3)
    {
       break;
    }

    text += "Benim sayım " + i + "<br />";
}

Sonraki Tekrara Geçmek (continue)


Döngü tekrarlardan oluşur. Bazı tekrarları hızlı geçmek ve sonraki tekrardan devam etmek isteyebilirsiniz. Bu durum için kullanacağınız kod continue.

JAVASCRIPT Kodu

var ileti = "";

for (i = 0; i <= 10; i++)
{
    if (i == 3)
       continue;

    ileti += "Benim sayım " + i + "<br />";
}
Yukarıdaki kod çalıştırıldığında "Benim sayım 3" ifadesinin atlandığını göreceksiniz.

IF, ELSE IF, ELSE, FOR, WHILE gibi kod blokları içeren komutlar kullanırken eğer yazacağımız kod tek satırsa kıvrımlı parantez {} kullanmadan alt satıra kodu yazabiliriz. Örneğin;

for ( i = 0; i < 5; i++ )
    mesaj += "Benim sayım " + i + " <br />";