JavaScript Nesneler

JavaScript'te tüm veri türleri aynı zamanda bir nesnedir. Nesneler özellik ve yöntemler eklediğimiz verilerdir.

Nesne Yapısı


Dize, metin, mantıksal ya da sayısal veriler. Bunların tamamı birer nesnedir. Ayrıca biz de yeni nesneler oluşturabiliriz. Örneğin kişi bilgileri içeren "kimlik" nesnesi oluşturduğumuz aşağıdaki örneği inceleyelim;

var kimlik = { ad:"Murat", soyad:"Elicaliskan", yas:"30" };

Yukarıda nesne oluştururken kıvrımlı parantezle başlanmış olduğunu, ozellik:deger formatında yazılmış olduğunu ve virgüllerle ayrılmış olduğunu görüyoruz. Aşağıda aynı kodun daha anlaşılır bir şekilde ifadesine yer verilmiştir;

JAVASCRIPT Kodu

var kimlik = {
   ad:"Murat",
   soyad:"Elicaliskan",
   yas:"30"
};

Nesne Özelliklerine Erişmek


Nesne verilerine iki şekilde erişebilirsiniz. Örnekte her iki yöntem de gösterilmiştir;

JAVASCRIPT Kodu

var isim = kimlik.ad;

var soyad = kimlik["soyad"];

Ya noktadan sonra özellik yazılır ya da köşeli parantez ve tırnak işareti içinde özellik adına yer verilir.

Nesne Yöntemi Oluşturmak


Nesneler yöntemler oluşturularak işlevsel hale getirilebilir. İşlevler birer fonksiyondur ve parantezli bir şekilde kullanılır.

JAVASCRIPT Kodu

var kimlik = {
    ad    : "Murat",
    soyad : "Elicaliskan",
    yas   : 30,
    isim  : function (){ return this.ad + " " + this.soyad }
};

var isim = kimlik.isim();
Yukarıdaki örnekte isim() bir yöntem olup çalıştırıldığı zaman nesnedeki ad ve soyad özelliklerini birleştirmektedir.